Các dự án

SERVICES INCLUDE:

Dự án trường Mericuri Hà trì - Hà Đông

Cung cấp lắp đặt hạng mục vách kính- cửa nhôm Xingfa nhập khẩu nhà hiệu bộ Giá trị: 468 triệu

Chi tiết

Dự án Ủy ban nhân dân Phường Bưởi

Cung cấp hạng mục vách kính, cửa nhựa lõi thép UPVC Giá trị: 178 triệu

Chi tiết